Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 12973Plannen | ruimtelijkKennisgeving ter inzagelegging ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening: Ontwerpbestemmingsplan Holterschans 28

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat met ingang van 20 januari tot en met 2 maart 2020, voor een ieder ter inzage ligt het Ontwerpbestemmingsplan Holterschans 28 met bijbehorende stukken.

 

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een woongebouw met 14 appartementen te realiseren.

 

Inzage van de bovengenoemde stukken is mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. Daarnaast kan het ontwerpbestemmingsplan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPHS282019-ON02 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/bestemmingsplannen.

 

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

  • schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Holterschans 28; of

  • mondeling op afspraak bij mevrouw D.T. Melman telefoonnummer (030) 607 18 50; of

  • digitaal met het formulier ‘Zienswijze op ruimtelijk plan’, https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/sczienswijze.aspx

 

Nieuwegein, 17 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.