Gemeenteblad van Bronckhorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BronckhorstGemeenteblad 2020, 129310Beschikkingen | afhandeling



omgevingsvergunning: Zutphen-Emmerikseweg 20 in Toldijk, het veranderen van een bergruimte en het plaatsen van een veranda

Op 19 mei 2020 heeft de gemeente Bronckhorst een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 18764323. De aanvraag gaat over het veranderen van een bergruimte en het plaatsen van een veranda aan de Zutphen-Emmerikseweg 20 in Toldijk. De bezwaartermijn start op 21 mei 2020.

Het aanvraagformulier en het besluit van de gemeente zijn digitaal te raadplegen. Op uw verzoek kunnen wij de ingediende bijlagen via de e-mail naar u opsturen. Vult u hiervoor het formulier in op www.bronckhorst.nl/bekendmakingen of stuur een mail naar info@Bronckhorst.nl. Indien u dit wenst kunnen wij de ingediende bijlagen per post opsturen. Hiervoor kunnen legeskosten in rekening worden gebracht.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

  • uw naam en adres

  • de datum

  • een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt

  • redenen voor het maken van bezwaar

  • uw handtekening

meer weten? Zie www.bronckhorst.nl

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl