Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 129280Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst voorwerpen op de openbare weg melding Jachtwagenstraat 126, 1445NN Purmerend

Op 15 mei 2020 heeft de gemeente een voorwerpen op de openbare weg melding ontvangen voorhet plaatsen van een container in een parkeervak ter hoogte vanJachtwagenstraat 126 te Purmerend. De melding is geregistreerd onder zaaknummer A2020-0377. De melding betreft:

  • Gebruik openbare ruimte

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u over de ingekomenmelding telefonisch contact opnemen(0299- 452452, team Vergunningen).