Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 129202Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Monseigneur van den Hurklaan 6a, 5384 NJ te Heesch

Datum ontvangst: 18-05-2020

 

Het oprichten van een woning en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 27 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze