Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 129170BeleidsregelsBesluit Beleidsplan gladheidsbestrijding 202-2030 Midden-Groningen

 

De gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen heeft in de raadsvergadering van 17 oktober 2019 besloten:

 

Het "Gladheidbestrijding Beleidsplan 2020-2030" vast te stellen en dit in werking te laten treden

met ingang van 1-7-2020;

 

De besluiten zijn samengevoegd in het beleidsplan gladheidsbestrijding. Het beleidsplan treedt op 1 juli 2020 in werking.

 

Tegen dit besluit staat geen bezwaar en beroep open.

 

Het besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis te Gorecht-Oost 166 Hoogezand, van 1 mei 2020 tot 1 juni 2020.

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn,

Voorzitter.

 

Mieke Bouwman,

Griffier.