Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 129166BeleidsregelsBesluit Beleid Openbare Verlichting Midden-Groningen

 

De gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen heeft in de raadsvergadering van 23 april 2020 besloten:

 

1. Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 voor de duur van 5 jaar vast te stellen.

2. Dit beleidsplan in werking te laten treden met ingang van 1 mei 2020.

3. De financiële effecten verwerken in de voorjaarsnota 2020 en de begroting 2021.

De besluiten zijn samengevoegd in het beleidsplan openbare verlichting. Het beleidsplan openbare verlichting treedt op 1 mei 2020 in werking.

 

Tegen dit besluit staat geen bezwaar en beroep open.

 

Het besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis te Gorecht-Oost 166 Hoogezand, van 1 mei 2020 tot 1 juni 2020.

 

 

Het beleidsplan treedt op 1 mei 2020 in werking.

 

 

Adriaan Hoogendoorn,

Voorzitter.

 

Mieke Bouwman,

Griffier.