Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 129125Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit trouwlocatie Markthal Purmerend gemeente Purmerend

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

gelet op artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek en het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2012 inzake delegatie van de bevoegdheid tot aanwijzing van huizen der gemeente;

 

overwegende dat:

 

Markthal Purmerend voldoet aan de beleidsregels aanwijzing trouwlocaties in de gemeente Purmerend 2013.

 

 

BESLUITEN

 

 

  • I.

    Markthal Purmerend, Koemarkt 52, 1441 DD PURMEREND aan te wijzen als huis der gemeente als bedoeld in artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek.

  • II.

    Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

     

     

Purmerend, 28 april 2020

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl