Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 128221Beschikkingen | aanvraagMarderleane 35 te Rijs: aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning (OV 20200246/5134473)

Op 11 mei 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het uitbreiden van de woning .

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.