Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2020, 12784Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor het organiseren van een Après Ski Party op 7 maart 2020 - Barnwerderweg/Boventilsterweg (weiland) te Oldehove

Op 7 januari 2020 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het organiseren van een Après Ski Party op 7 maart 2020 op locatie Barnwerderweg/Boventilsterweg (weiland) te Oldehove. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z202000184. De aanvraag betreft:

  • afwijken bestaande verkeerssituatie

  • brandveilig gebruik

  • drank- en horeca

  • het organiseren van een evenement

  • het gebruik van de openbare ruimte

  • het aanstellen van verkeersregelaars

  • produceren geluid

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.