Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 127834Plannen | ruimtelijkGemeente Sittard-Geleen - voorbereidingsbesluit Holtum Noord

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen bekend dat de gemeenteraad heeft besloten, te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gedeelte van industriepark Holtum Noord. Het betreft de veiligheidscontouren rondom drie windturbines op Holtum Noord.

In verband met de voorgenomen plaatsing van 3 windmolens zijn er rondom elke turbine veiligheidscontouren aangewezen. Binnen deze contour mogen geen kwetsbare objecten worden gebouwd (bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen) waarin grote aantallen personen aanwezig zijn. Om deze ongewenste ontwikkeling tegen te houden wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid.

De gemeenteraad heeft op 11 mei 2020 besloten dat het voorbereidingsbesluit de dag na bekendmaking (20 mei 2020) in werking treedt.

U kunt het voorbereidingsbesluit inzien vanaf woensdag 21 mei 2019 bij de Stadswinkel Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak.

Tevens is het voorbereidingsbesluit in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. onder de naam NL.IMRO.1883.VBHoltumNoord-VB01.

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld.