Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent omgaan met terugvordering subsidies ten tijde van Corona

Het college besluit:

  • 1.

    De verleende subsidies waarbij de activiteit niet doorgaat of door is gegaan vanwege de coronamaatregelen worden niet teruggevorderd als er al kosten zijn gemaakt voordat de coronamaatregelen in werking zijn getreden;

  • 2.

    Beslispunt 1 ook toe te passen op subsidies die direct zijn vastgesteld, en het uitvoeren van de activiteit als verplichting is opgenomen in de beschikking zonder dat coronamaatregelen aan de orde waren.

 

Naar boven