Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 127609Beschikkingen | afhandelingHoreca- en Exploitatievergunningen

Horeca- en Exploitatievergunningen

Soort

Omschrijving

Datum ter inzage

Drank- en Horecawetvergunning

Eetcafé de Bellestein en Bellestein’s Cafetaria en Ijssalon, Bellestein 89 te Ede

20 mei 2020

 

Exploitatievergunningen

Soort

Omschrijving

Datum ter inzage

Exploitatievergunning

Eetcafé de Bellestein en Bellestein’s Cafetaria en Ijssalon, Bellestein 89 te Ede

20 mei 2020

 

Bezwaar burgemeester

Bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dat kan op de volgende wijze:

  • met het webformulier ‘Bezwaarschrift indienen’ op www.ede.nl/bezwaarmaken;

  • met een brief: deze stuurt u aan postbus 9022, 6710 HK Ede.

 

Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder de activiteit uitvoeren. Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland vragen om een voorlopige voorziening.

 

U kunt op de volgende wijzen beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen: