Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 127554Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2020W0620

Alexanderweg 33

verplaatsen van de inrit

11-5-2020

 

6721 HD Bennekom

 

11-5-2020

2019W1910

Valleiweg 1

het bouwen van een schuur

11-5-2020

 

6721 NX Bennekom

 

11-5-2020

2020W0536

Veenendaalseweg 22

het plaatsen van een nokverhoging

14-5-2020

 

6745 XL De Klomp

 

14-5-2020

2020W0754

Frankeneng 116 B en C

het uitbreiden van de bedrijfshal

11-5-2020

 

6716 AA Ede

 

11-5-2020

2020W0707

Jagermeester 7

het bouwen van een dakkapel aan voorzijde woning

14-5-2020

 

6713 KE Ede

 

14-5-2020

2020W0738

Nieuwe Kazernelaan 2 D-42 Friso Kazerne

aanbrengen rolluiken en tochtwering Friso Kazerne

12-5-2020

 

6711 JC Ede

 

12-5-2020

2020W0291

Noel-Bakerstate 21

het bouwen van een dakkapel

11-5-2020

 

6716 NK Ede

 

11-5-2020

2020W0902

Ranonkellaan 22

het vergroten van de woning

12-5-2020

 

6713 GM Ede

 

12-5-2020

2020W0449

Rienderstein 16

het bouwen van een dakopbouw

12-5-2020

 

6714 CC Ede

 

12-5-2020

2020W0655

Van den Boschlaan 119

het aanpassen van de oprit

12-5-2020

 

6717 ZD Ede

 

12-5-2020

2020W0836

Verlengde Parkweg 1

het bouwen van een bijgebouw

12-5-2020

 

6717 GK Ede

 

12-5-2020

2020W0812

Schras 17 en 19

het uitbreiden van de woningen en plaatsen dakkapellen

12-5-2020

 

6744 WT Ederveen

 

12-5-2020

2020W0357

Dorpsstraat 51

het wijzigen van bestemming t.b.v. horeca en aanbrengen luifels en reclamebord

14-5-2020

 

6732 AB Harskamp

 

14-5-2020

2020W0818

Laarweg 29 F

het verbouwen van de woning

11-5-2020

 

6732 DG Harskamp

 

11-5-2020

2020W0729

Barneveldseweg 25

het bouwen van een woning met bijgebouwen

12-5-2020

 

6741 LH Lunteren

 

12-5-2020

2020W0825

Hammerdijk 2

het wijzigen van de voorgevel en vervangen van kozijnen

12-5-2020

 

6741 JK Lunteren

 

12-5-2020

2019W2105

Hazendonkseweg 6

het uitbreiden van de kalverenstal

12-5-2020

 

6741 MT Lunteren

 

12-5-2020

2020W0164

Hessenweg 83 -113

het kappen van 1 berk

12-5-2020

 

6741 JP Lunteren

 

12-5-2020

2019W2186

Mielweg 61

het plaatsen van een carport

11-5-2020

 

6741 ZW Lunteren

 

11-5-2020

2020W0751

Molenweg 35

het bouwen van een woning met garage

11-5-2020

 

6741 KK Lunteren

 

11-5-2020

2020W0548

Lenderinkweg 15

het verbouwen en uitbreiden van de kantoorruimte

13-5-2020

 

6733 AX Wekerom

 

13-5-2020

 

Gedeeltelijk verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2020W0329

Elterse Hof 3

het kappen van 4 sparren, geweigerd voor 2 sparren

14-5-2020

 

6721 ZX Bennekom

 

14-5-2020

 

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2020W0782

Torckstraat 19

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

11-5-2020

 

6721 VL Bennekom

 

 

2020W0628

Achterdoelen 25

het verbouwen pand t.b.v. brandveiligheid

11-5-2020

 

6711 AV Ede

 

 

2020W0623

Arnhemseweg 70

het kappen van 1 den

11-5-2020

 

6711 HG Ede

 

 

2020W0439

Katenhorst Ede, F, 3462 6714 KK Ede

het kappen van 25 bomen

11-5-2020

2020W0248

Krommesteeg 48

bouwen van een woning

15-5-2020

 

6718 TW Ede

 

 

2020W0681

Rijksweg A12 oprit A12 nabij Dr. W. Dreeslaan 6718 WL Ede

het kappen van 2 zomereken

13-5-2020

2020W0553

Meikade achter nr. 73

plaatsen van zonnepanelen

9-5-2020

 

6744 TA Ederveen

 

 

2020W0566

Oudendijk 40 A

het bouwen van een woning met bijgebouw

12-5-2020

 

6744 PV Ederveen

 

 

2020W0257

Bruinehorstweg 13

het bouwen van een veestal en werktuigenberging

13-5-2020

 

6741 PL Lunteren

 

 

2020W0482

Immenweg 15 -17

het kappen van 1 Amerikaanse eik en 1 reuzenzilverspar

15-5-2020

 

6741 KP Lunteren

 

 

2020W0646

Edeseweg 57

het kappen van 1 paardenkastanje

12-5-2020

 

6733 AC Wekerom

 

 

 

Geweigerde vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2020W0273

Dennenlaan 14

het kappen van 1 Amerikaanse eik

13-5-2020

 

6711 RA Ede

 

13-5-2020

2020W0328

Telefoonweg 126

het kappen van 1 hemelboom

13-5-2020

 

6713 AL Ede

 

14-5-2020

2020W0265

Immenweg 15 -39

het kappen van 1 Amerikaanse eik

13-5-2020

 

6741 KP Lunteren

 

13-5-2020

 

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020W0960

Grotestraat 89

het verbouwen van de winkel tot studentenkamers

12-5-2020

 

6711 AJ Ede

 

 

 

Ingetrokken vergunning 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2018W2068

Dorpsstraat 8

vervangen van een winkel en appartementen

12-5-2020

 

6721 JK Bennekom

 

 

2013W0609

Maxwellstraat 49 C

het bouwen van een bedrijfsgebouw met OBM

11-5-2020

 

6716 BX Ede

 

 

 

Melding mobiel breken

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum indiening

2020MB016

Hoofdweg 118 -120

van puin dat vrijkomt bij sloop

13-5-2020

 

6744 WJ Ederveen

 

 

2020MB015

Ruitenbeekweg 25

van puin

12-5-2020

 

6741 HA Lunteren

 

 

2020MB014

Willinkhuizersteeg 2 B

van puin dat vrijkomt bij sloop

11-5-2020

 

6733 EB Wekerom

 

 

 

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020M0153

Frankeneng 116 C

veranderen van de kantoorinrichting

12-5-2020

 

6716 AA Ede

 

 

2020M0156

Frankeneng 14 A

veranderen van activiteit door het toevoegen van elektrische bussen

11-5-2020

 

6716 AA Ede

 

 

2020BL075

Schoolstraat 74 kavel 51

de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem

13-5-2020

 

6744 WS Ederveen

 

 

2020M0123

Kraatsweg 86

melden gedeelte gebouw G in gebruik voor opslag

11-5-2020

 

6732 EW Harskamp

 

 

2020M0161

Hazendonkseweg 6

veranderen van activiteiten

14-5-2020

 

6741 MT Lunteren

 

 

2020M0031

Lange Heideweg 7

oprichten en in werking hebben van een minicamping met horecagelegenheid

14-5-2020

 

6731 EG Otterlo

 

 

 

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

 

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

 

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

 

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.