Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 127511Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering op donderdag 28 mei 2020

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 mei 2020, 20.00 uur.

Plaats: via MS TEAMS. Publiekelijk te volgen via Notubiz, www.brummen.nl en RTV Veluwezoom.

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen en te verzenden stukken

4. Aanstelling nieuwe griffier

 

Hamerstukken

5. Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020

6. Programmabegroting 2021 GGD NOG

 

Bespreekstuk

7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Sophia van Württemberglaan’

8. Sluiting