Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 127403Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Patrijsweg 1-3 Klundert

Omschrijving project

aantal wijzigingen: geen flacons meer produceren, blaasafdeling vervalt, productassortiment reinigings- en onderhoudsmiddelen vermindert (geen

ADR 3 geclassificeerde stoffen meer), van tweeploegendienst naar drie-ploegendienst.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

donderdag 21 mei 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.