Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 127385Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

- Veerstraat 4 in Standdaarbuiten

 

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

- Middenweg 3 in Moerdijk, de puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 23 t/m 35 2020, naar verwachting hoogstens 3 dagen.