Aanvraag omgevingsvergunning: Eendrachtskade 17-17a, 9718 BB Groningen – wijzigen kamerverhuurpand met 9 kamers naar 8 zelfstandige woningen (ontvangstdatum 08-05-2020, dossiernummer 202072603)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. I.v.m. de corona maatregelen is er geen vrije inloop. Voor vragen of inzage kunt u bellen met 14 050 of contact opnemen via het contactformulier.

Groningen, 20 mei 2020

Naar boven