Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 126578Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0140, Broeksittarderweg 151, 6137BJ Sittard

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken.

 

Omschrijving activiteit(en): het maken van een erfafscheiding, het vellen van houtopstand(en), plaatsen van tuinmeubilair en het aanleggen van een inrit.

Locatie: Broeksittarderweg 151, 6137BJ Sittard

Ontvangstdatum aanvraag: 29 maart 2020

Dossiernummer: Om20.0140

Datum verzoek intrekken:

 

Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.