Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 126514Beschikkingen | aanvraagGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0223, Werkzaamheden op en rondom het viaduct Rijksweg Zuid en toerit A76 richting Duitsland, 6161 BZ Geleen

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): Het betreft het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het project Aansluiting A76 Geleen/Beek

Locatie: De werkzaamheden vinden plaats op en rondom het viaduct waarbij de Rijksweg Zuid over de A76 gaat alsmede op de toerit naar de A76 richting Duitsland, 6161 BZ Geleen

Ontvangstdatum: 13/05/2020

Dossiernummer: Om20.0223

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.