Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 126506Beschikkingen | aanvraagGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0217, Gewandeweg ong., 6161 DJ Geleen, tevens kadastraal perceel GLN00 H22, H884 en H743.

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): In het kader van het Gasunie Network Improvement Program (GNIP) worden diverse aanpassingen verricht aan schema S-8651, S-8652. Om de werkzaamheden uit te voeren dienen graafwerkzaamheden te worden verricht.

Locatie: Nabij Gewandeweg ongenummerd, 6161 DJ Geleen. Tevens kadastraal perceel GLN00 H 22, H 884 en H 743.

Ontvangstdatum: 11/05/2020

Dossiernummer: Om20.0217

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.