Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 125906VerordeningenBesluit van de raad van de gemeente Voerendaal tot wijziging van de Winkeltijdenverordening 2017 t.b.v. winkelopenstelling Hemelvaartsdag 2020

De raad van de gemeente Voerendaal;

 

Gezien het raadsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal met als zaaknummer 75818.

 

Gelet op artikel 3, eerste lid van de Winkeltijdenwet

 

\ Besluit

 

de Winkeltijdenverordening 2017 te wijzigen in die zin, dat een artikel 3a wordt toegevoegd, waarin een eenmalige vrijstelling voor winkelopenstelling voor alle winkeliers in Voerendaal op Hemelvaartsdag 2020, i.c. 21 mei 2020, gedurende de tijden, zoals die op grond van artikel 2, eerste lid Winkeltijdenverordening 2017 gelden voor de reguliere zondagopenstelling (bakkers en campingwinkels tussen 9:00 en 18:00 uur en overige winkels tussen 10.00 en 18.00 uur), wordt vastgelegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14-05-2020

De griffier De voorzitter

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons W. Houben