Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 125863Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 12 mei 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 12 mei 2020 de volgende besluiten genomen:

 

 

Raadsvoorstel jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hart voor Brabant

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en aan het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting 2021.

 

Collegeverzoek Principeverzoek functiewijziging Duinenweg 3

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot functiewijziging van de voormalige beheerderswoning van Albion aan de Duinenweg 3 naar recreatiewoning.