Sloopmelding: Noorderhaven 38 en Hoekstraat 29, 9712 VL Groningen – intern slopen pand (ontvangstdatum 06-05-2020, dossiernummer 202072530)

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. I.v.m. de corona maatregelen is er geen vrije inloop. Voor vragen of inzage kunt u bellen met 14 050 of contact opnemen via het contactformulier.

Groningen, 20 mei 2020

Naar boven