Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2020, 12564Beschikkingen | afhandelingBesluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Maalderij 3 in Hoogeloon, verruimen van het sluitingsuur van Gemeenschapshuis D'n Anloop op 7 en 8 februari 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning algemene plaatselijke verordening is verleend:

Locatie:

Maalderij 3 in Hoogeloon

Omschrijving:

verruimen van het sluitingsuur van Gemeenschapshuis D'n Anloop op 7 en 8 februari 2020

Besluitdatum:

15 januari 2020

Zaaknummer:

BLA-2020-0056

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 16 januari 2020 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.