Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 125090Beschikkingen | aanvraagPublicatie ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, Dijkweg 1–12 in Andijk week 21

Burgemeester en wethouders van Medemblik maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning milieu te verlenen voor het veranderen en inwerking hebben van de inrichting PWN Waterleidingbedrijf gelegen aan Dijkweg 1-12 in Andijk. Het betreft de verlenging van de infiltratie van reststroom in de bodem voor een termijn van 5 jaar. Deze afvalwaterstroom betreft het regeneraat vanuit de ionenwisselaar van de nieuwe drinkwaterzuivering.

 

Ter inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 23 mei 2020 tot en met 3 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Medemblik, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.282088, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, Dijkweg 1-12 in Andijk, OD.281088.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

 

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.