Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 125062Overige overheidsinformatieGemeente Sittard-Geleen – Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; zaaknummer 2020-202985, Spaubeeklaan te Geleen, kadastrale gemeente Geleen, sectie E, perceel 1891

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende melding ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): het in werking hebben van een mobiele puinbreker voor het breken van circa 1500 ton menggranulaat, gedurende maximaal drie aaneengesloten werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur, in de periode van 25 mei 2020 tot en met 30 augustus 2020.

Locatie: Spaubeeklaan te Geleen, kadastrale gemeente Geleen, sectie E, perceel 1891

Ontvangst datum: 24 april 2020

Zaaknummer: 2020-202985

 

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende twee weken voor eenieder ter inzage en kunnen op afspraak worden ingezien. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

 

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12