Besluit bekendmaking subsidieplafonds kalenderjaar 2020 Subsidieregeling inwonersinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

 

gelet op artikel 1.3 van de Subsidieregeling inwonersinitiatieven

 

BESLUIT:

 

De subsidieplafonds voor kalenderjaar 2020, bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling inwonersinitiatieven als volgt vast te stellen:

 

a. € 100.000,00 voor initiatieven tot en met € 2500,00.

b. € 100.000,00 voor initiatieven van meer dan € 2500,00.

c. € 50.000,00 voor het opstellen van een businesscase voor een Right to Challenge initiatief.

 

De verdeling vindt plaats conform de in de Subsidieregeling inwonersinitiatieven vastgestelde wijzen van verdeling.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2020

 

Inwerking getreden op de dag na de elektronische bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

 

Apeldoorn, 28 april 2020

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

De secretaris,

de burgemeester,

Naar boven