Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 124593Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 65a, 5473 AP te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 13-05-2020

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. de realisatie van een mantelzorgwoning

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 20 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze