Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2020, 124512Beschikkingen | afhandelingGemeente Woudenberg - verlening omgevingsvergunning van rechtswege (Wabo) - bouwen van een werktuigenberging met hooi en stro opslag - Klein Moorst 2, Woudenberg

13 mei 2020:

Klein Moorst 2, 3931 ND, het bouwen van een werktuigenberging met hooi en stro opslag, Zaak-ID 0351-11993.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.