Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 124340Overige overheidsinformatieGemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0005, Industrieweg ongenummerd, Trierveldweg ongenummerd en Halve Maanweg ongenummerd, 6121 EZ Born

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende melding ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): het oprichten van een windturbinepark, bestaande uit 3 windturbines

Locatie: Industrieweg ongenummerd, Trierveldweg ongenummerd en Halve Maanweg ongenummerd, 6121 EZ Born

Ontvangst datum: 23 januari 2020

Dossiernummer: AB20.0005

 

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.

 

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.