Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 123559Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Krachtenveld 28A, het verbouwen van bedrijfsruimte naar woonruimte

Wij hebben op 12 mei 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van bedrijfsruimte naar woonruimte, activiteit 1,3* op de locatie Krachtenveld 28A. De aanvraag heeft dossiernummer 20Z0001718.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 20 mei 2020 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken