Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 123451Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het plaatsen van zonnepanelen, Ambachtstraat 17 te Heerlen

 

De volgende omgevingsvergunning is door het college van Heerlen verleend met de reguliere procedure:

Dossiernummer : 12765

Adres : Ambachtsstraat 17, 6411 CN te Heerlen

Activiteit : het plaatsen van zonnepanelen

Datum besluit : 6 mei 2020

 

Bezwaar aantekenen

U kunt bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit ingediend zijn. Let op: de dag van bekendmaking is niet dezelfde datum als de publicatiedatum van dit blad.

Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en bevat tenminste: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering van uw bezwaar.

Het bezwaar stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders

postbus 1

6400 AA Heerlen

Voor het inzien van besluiten en bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken, bel 14 045. Vanuit het buitenland is het telefoonnummer +31 (0)45 560 50 40.