Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 123396Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding:

 

 

Het college van Heerlen maakt bekend dat de volgende melding(en) is/zijn ingekomen, als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012:

Dossiernummer : 13150

Adres : St. Hubertusplein 9, 6414 CK te Heerlen

Activiteit : het saneren van asbest golfplaten

Datum van ontvangst : 3 mei 2020

Dossiernummer : 13104

Adres : Oude Lindestraat 70, 6411 EJ te Heerlen

Activiteit : het saneren van asbest (waterleidingtrace in technische ruimtes)

Datum van ontvangst : 28 april 2020

Dossiernummer : 13158

Adres : Drieschstraat 14, 6412 XX te Heerlen

Activiteit : het saneren van asbest

Datum van ontvangst : 4 mei 2020

Dossiernummer : 13179

Adres : Herlongstraat 34, 6418 AT te Heerlen

Activiteit : het saneren van asbest

Datum van ontvangst : 7 mei 2020

Dossiernummer : 13181

Adres : Herlongstraat 34, 6418 AT te Heerlen

Activiteit : het saneren van asbest

Datum van ontvangst : 7 mei 2020

Dossiernummer : 13167

Adres : Byrdstraat 4, 6413 ST te Heerlen

Activiteit : het saneren van asbest

Datum van ontvangst : 6 mei 2020

Dossiernummer : 13186

Adres : Weijenbergstraat 368, 6431 AW te Hoensbroek

Activiteit : het saneren van asbest

Datum van ontvangst : 7 mei 2020

Tegen deze sloopmelding(en) kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Deze bekendmaking(en) is/zijn enkel ter kennisgeving en bieden we aan als service, zonder dat sprake is van een wettelijke verplichting. De melding(en) ligt/liggen derhalve niet ter inzage. Indien u nadere informatie wenst kunt u zich wenden tot de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende aanvraag bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.