Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 123270VerordeningenVerordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020 - tarieventabel 2020/1

De raad van de gemeente Purmerend,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2020, nr. 1498735;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Tarieventabel 2020/1 behorend bij de ‘ Verordening Parkeerbelastingen 2020’

 

 

 • 1.

  Parkeerapparatuurplaatsen: Voor de parkeerapparatuurplaatsen in onderstaande tabel geldt voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, het volgende parkeertarief:

   

  Parkeertarief per uur

  Nr.

  Locatie

  Plaatsaanduiding

  maandag t/m vrijdag

  zaterdag

  1.

  Centrum

   

   

   

  Achterdijk

  € 2,50

  € 2,50

  Bierkade

  € 2,50

  € 2,50

  Beemsterburgwal

  € 2,50

  € 2,50

  Emmakade

  € 2,50

  € 2,50

  Gedempte Singelgracht

  € 2,50

  € 2,50

  Gedempte Where

  Het parkeerterrein ter hoogte van de Gedempte Where 1 inclusief de parkeervakken parallel aan de Where.

  € 2,50

  € 2,50

  Hoornsebuurt

  € 2,50

  € 2,50

  Houttuinen

  € 2,50

  € 2,50

  Kanaalkade

  € 2,50

  € 2,50

  Kanaalschans

  € 2,50

  € 2,50

  Kanaalstraat

  € 2,50

  € 2,50

  Kanaalstraat parkeerterrein

  € 2,50

  Dagkaart: € 7,50

  € 2,50

  Dagkaart: € 7,50

  Liduinatuin

  € 2,50

  € 2,50

  Looiersplein

  € 2,50

  € 2,50

  Molenplantsoen

  € 2,50

  € 2,50

  Nieuwstraat

  € 2,50

  € 2,50

  Oude Vismarkt

  € 2,50

  € 2,50

  Parkeerterrein Schapenmarkt

  € 2,50

  Dagkaart € 7,50

  € 2,50

  Dagkaart € 7,50

  Plantsoengracht

  Het parkeerterrein bij de oude begraafplaats/Bolwerk

  € 2,50

  Dagkaart: € 7,50

  € 2,50

  Dagkaart: € 7,50

  Plantsoenstraat

  € 2,50

  € 2,50

  Schipperspad

  € 2,50

  € 2,50

  Slotplein

  € 2,50

  € 2,50

  Tuinhof

  € 2,50

  € 2,50

  Tramplein

  Ter hoogte van Tramplein 5

  € 2,50

  € 2,50

  Venediën

  € 2,50

  € 2,50

  Wagenbeurs

  € 2,50

  € 2,50

  Weerwal

  € 2,50

  € 2,50

  Westerstraat

  € 2,50

  € 2,50

  Whereplantsoen

  € 2,50

  € 2,50

  2.

  Zuiderpolder/Bloemenbuurt

   

   

   

  B. Nieuwentijtstraat

  € 1,00

  € 1,00

  Beukenstraat

  € 1,00

  € 1,00

  Brantjesoever

  € 1,00

  € 1,00

  Esdoornstraat

  € 1,00

  € 1,00

  Herengracht

  € 2,50

  € 2,50

  Fresiastraat

  € 1,00

  € 1,00

  Hyacintenstraat

  € 1,00

  € 1,00

  Julianaplein

  € 1,00

  € 1,00

  Julianastraat

  € 2,50

  € 2,50

  Kastanjelaan

  € 1,00

  € 1,00

  Oranjestraat

  € 1,00

  € 1,00

  Populierenstraat

  Met uitzondering van parkeerterrein achter stadhuis

  € 1,00

  € 1,00

  Populierenstraat

  Het parkeerterrein achter het stadhuis

  € 1,00

  Dagkaart: € 2,00

  € 1,00

  Dagkaart: € 2,00

  Purmersteenweg

  € 1,00

  € 1,00

  Purmersteenweg-gemeentehuis

  Parkeerterrein voor de hoofdingang gemeentehuis

  € 2,50

  € 2,50

  Stationsweg

  € 1,00

  Dagkaart:€ 2,00

  € 1,00

  Dagkaart:€ 2,00

  Stationsweg

  Parkeerterrein

  € 1,00

  Dagkaart:€ 2,00

  € 1,00

  Dagkaart:€ 2,00

  Vooruitstraat

  € 2,50

  € 2,50

  Wilhelminalaan

  € 1,00

  € 1,00

  Wolthuissingel

  € 1,00

  € 1,00

  3.

  De Gors

   

   

   

  Ilpendamstraat

  € 1,00

  Jisperstraat

  € 1,00

  Katwoudestraat

  € 1,00

  Markerkade

  € 1,00

  Purmerweg

  € 1,00

  Rijperhof

  € 1,00

  Waterlandlaan

  Beide zijden van de parallelweg, ter hoogte van Waterlandlaan 40 (bibliotheek)

  Eerste uur € 0,50

  Daarna € 2,00 p/uur.

  -

  Waterlandplein

  Parkeerterreintje ter hoogte van Waterlandplein 5

  €1,00

  -

  Zeevangstraat

  € 1,00

  4.

  Hazepolder

   

   

   

  Hugo de Grootstraat

  € 1,00

  € 1,00

  Kanaaldijk

  Huisnummers 11 t/m 48

  € 1,00

  € 1,00

  Neckerstraat

  € 1,00

  € 1,00

  Schaepmanstraat

  € 1,00

  € 1,00

  Thorbeckekade

  € 1,00

  € 1,00

  Troelstraplein

  € 1,00

  € 1,00

  5.

  Weidevenne

   

   

   

  Wales

  De Parkeerplaatsen voor het gebouw ‘Heel Europa’ tussen Wolgalaan en Melkweg.

  € 1,00

  € 1,00

  Wales

  Parkeerplaatsen voor appartementencomplex Ponte Vecchio

  € 1,00

  € 1,00

  Mont Saint Michel

  € 1,00

  € 1,00

  6.

  Wagenweggebied

   

   

   

  Chris Lanooystraat

  € 1,00

  € 1,00

  Lambertus Huisengastraat

  € 1,00

  € 1,00

  Overweerse Polderdijk

  Het gedeelte tussen Hoornselaan en Schipperslaan

  € 1,00

  € 1,00

  Plateellaan

  € 1,00

  € 1,00

  Prinsenhof

  € 1,00

  € 1,00

  Toon Dupuisstraat

  € 1,00

  € 1,00

  Veilinghof

  € 1,00

  € 1,00

  Wagenweg

  € 1,00

  € 1,00

  Wagenweg

  Parkeerterrein Wagenweg 12

  € 1,00

  Dagkaart: €2,00

  € 1,00

  Dagkaart:€ 2,00

  Wherekant

  € 1,00

  € 1,00

  Wherekant

  Parkeerterrein Wherekant 30

  € 1,00

  Dagkaart: €2,00

  € 1,00

  Dagkaart:€ 2,00

   

 • 2.

  Parkeervergunningen:

  Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt met betrekking tot:

  •  

  Type vergunning

  Tarief

  a.

  Een bewonersvergunning geldig voor de parkeervergunninggebieden als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening.

  per kwartaal

  18,00

  per jaar

  61,00

  b.

  Een tweede bewonersvergunning geldig voor de parkeervergunninggebieden als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening.

  per kwartaal

  18,00

  per jaar

  61,00

  c.

  Een bedrijfsvergunning geldig voor de parkeervergunninggebieden als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening

  per kwartaal

  119,00

  per jaar

  449,00

  d.

  Het tarief voor een boekje met 10 bezoekersvergunningen bedraagt:

  15,00

  e.

  Een autodeelvergunning.

  per drie jaar

  61,00

  inrichten van een autodeelplaats

  284,00

  f.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot afgifte van een duplicaat vergunning bedraagt:

  voor een bewonersvergunning

  18,00

  voor een bedrijfsvergunning

  60,00

  g.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een wijziging van een vergunning bedraagt:

  voor een bewonersvergunning

  11,00

  voor een bedrijfsvergunning

  23,00

  Kosten naheffingsaanslag

  Tarief

  De kosten van de naheffingsaanslag bedragen

  64,50

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Tabel van tarieven 2020’ behorend bij de “Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020”, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2019, wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2020.

 • 2.

  De “Tabel van tarieven 2020/1” treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, deze tabel behoort bij de “Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020”, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2019.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze tabel ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang, de ingetrokken tabel gelden voor de belastbare feiten die in de tussenliggende periode plaatsvinden.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2020.

 • 5.

  Deze tabel van tarieven wordt aangehaald als '’Tarieventabel 2020/1” .

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2020

de griffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl