Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 12246Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning percelen Droevendaal en Baron vd Bogaerdelaan sectie E 375 te Heeswijk-Dinther

Het realiseren van natuurontwikkeling

 

Datum ontvangst: 14-01-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 22 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze