Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 12114Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent Straatnaamgeving President Rooseveltviaduct

Namen van straten enz.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van de directie Gebieden, Participatie en Stadsarchief, Cluster Dienstverlening van 12 december 2019 (str.n.cie. nummer D1912-2434);

 

gelet op het ter zake ingekomen ambtsbericht van de Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens, het advies van de gebiedscommissie Prins Alexander ten aanzien van de punten I. en II., alsmede op de bepalingen van de Straatnamenverordening 2014;

 

besluit:

 

  • I.

    Te benoemen:

De verbinding die op de bijgevoegde tekening STR_2019-04 is aangeduid met het cijfer 5:

 

5. ……………………………………………………. President Rooseveltviaduct

 

  • II.

    Te bepalen dat dit besluit met ingang van heden van kracht wordt.

Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op 18 december 2019.

De wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven,

Drs. B. Wijbenga-van Nieuwenhuizen

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 7 januari 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch) 

 

Toelichting:

De commissie adviseert om het viaduct over de President Rooseveltweg het President Rooseveltviaduct te benoemen. Door het viaduct dezelfde naam te geven als de weg die het overbrugt, wordt de locatiebepaling in het geval van calamiteiten en het ter plaatse komen van hulpdiensten vergemakkelijkt. De President Rooseveltweg is vernoemd naar Theodore Roosevelt (1858-1919), Amerikaans president en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.