Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 121125Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

 

  • 1.

    Middenweg 35 in Moerdijk, de puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 21 t/m 33 2020, naar verwachting hoogstens vier dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.