Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 120750Plannen | ruimtelijkVoorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen vanaf donderdag 14 mei 2020 zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud van het plan

Er is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente Midden-Groningen opgesteld. Het bestemmingsplan is opgesteld op basis van de Nota van Uitgangspunten Buitengebied (zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 2019). In het plan worden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Het grootste deel van de percelen in het bestemmingsplan betreft agrarische percelen.

Het gaat hierbij om een actualisering en harmonisering van de bestaande bestemmingsplannen buitengebied voor de drie heringedeelde gemeenten. Qua begrenzing valt het plangebied voor het grootste deel ook samen met de huidige begrenzing van de plannen buitengebied. Hierbij vallen het dorp Westerbroek, het lint Kiel-Windeweer en het gebied Meerwijck buiten het plangebied. De systematiek is hierbij gelijk als voor de grotere dorpen in de voormalige gemeenten Menterwolde en Slochteren. Ook deze dorpen vallen niet in het plan buitengebied.

 

Het plan inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 14 mei 2020 tot en met woensdag 24 juni 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Niet-plaatsgebonden. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het plan, dan kunt u uw vraag per mail stellen via buitengebied@midden-groningen.nl . Hierbij kunt u ook vragen om een afspraak in te plannen voor (telefonisch) overleg met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Reageren op het plan (indienen inspraakreactie )

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een inspraakreactie (bij voorkeur schriftelijk) indienen. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2020-017019. Voor een mondelinge inspraakreactie vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling (via 0598 - 37 37 37).

 

Inloopbijeenkomst

In verband met de huidige omstandigheden wordt er over het voorontwerp bestemmingsplan GEEN inloopbijeenkomst gehouden.