Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 120252Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur -Loosbroekseweg 47 en 49, 5388 VM Nistelrode

Voor het oprichten loods tbv akkerbouw en veranderen van een agrarisch bedrijf is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.