Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 120251Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Hoekseweg 1, 5473 XZ Heeswijk-Dinther

Voor het plaatsen biomassaverbrandingsinstallatie voor een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie

is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.