Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 12018Beschikkingen | afhandelingDrank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-Dinther

De burgemeester heeft ontheffing verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op:

- 14 februari 2020 van 19.00 uur tot 01.30 uur tijdens pronkzitting en afterparty

- 15 februari 2020 van 13.00 uur tot 01.30 uur tijdens pronkzitting en afterparty

- 16 februari 2020 van 11.00 uur tot 18.00 uur tijdens concert fanfare en prinsen-

receptie

- 23 februari 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur tijdens de ontbijtshow.

Het besluit is verzonden op 20 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 20 januari 2020