Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 12012Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-Dinther

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het organiseren van diverse carnavalsactiviteiten op:

14 februari 2020 van 19.41 tot 23.00 uur: Pronkzitting 1

15 februari 2020 van 13.30 tot 16.30 uur: Ouderenpronkzitting

19.41 tot 23.00 uur: Pronkzitting 1

23.00 tot 01.30 uur: Afterparty

16 februari 2020 van 11.11 tot 12.30 uur: Concert Fanfare

13.30 tot 18.00 uur: Prinsenreceptie

23 februari 2020 van 10.00 tot 12.00 uur: Ontbijtshow

Het besluit is verzonden op 20 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 20 januari 2020