Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 120118Beschikkingen | afhandelingVertrokken naar onbekende bestemming

 

Bekendmaking: Van een beslissing tot ambtshalve opneming van gegevens op grond van Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen. Uit onderzoek van het Team Basisregistratie is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat de personen daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Datum Publicatie: 8 m ei 2020

 

Naam: Koubaa

Voornamen: Youssef

Geboortedatum: 2 3 - 0 7 - 1993

__________________________________________________

Naam: Fortes

Voornaam: Kerstin Jennefer

Geboortedatum: 17 -0 1 -19 72

__________________________________________________

Naam: Demali

Voornamen: Eugèné Coursine Jourdain David

Geboortedatum: 01 -0 8 -19 99

__________________________________________________

Naam: Georgiev

Voornamen: Rosen Rashkov

Geboortedatum: 04 - 0 3 - 1992

_______________________________________________

Naam: Aleksieva

Voornamen: Emilia Mitkova

Geboortedatum: 0 3 -0 7 -19 9 7

________________________________________________

Naam: Sabutis

Voornamen: Antanas

Geboortedatum: 18 - 08 -19 59

__________________________________________________

Naam: El Hajji

Voornamen: Mohamed

Geboortedatum: 07-12-1998

__________________________________________________

Naam: Amatirsat

Voornamen: Rensley Aurellio Soemirin

Geboortedatum: 11-05-1999

__________________________________________________

Naam: Piersma

Voornamen: Christiaan Bernard

Geboortedatum: 10-10-1982

 

Naam: Al- Obaida

Voornamen: Ihab Mughir Chyad

Geboortedatum: 31-08-1993

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van het besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, postbus 75, 9600 AB Hoogezand.