Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 119967Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Ransdalerstraat 139, Ransdaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Ransdalerstraat 139, 6311 AZ te Ransdaal voor het toevoegen van een burgerwoning binnen de bestaande bebouwing, zaaknummer 74673.

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.