Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 119846Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Craubekerstraat 35, Klimmen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Craubekerstraat 35, 6343 RC te Klimmen, voor het gebruik van de bedrijfwoning voor particuliere bewoning, zaaknummer 75357

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.