Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 118973Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 4 mei 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 4 mei 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel ontwerpwijzigingsplan Terburghtweg 8a

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van 2 woningen met de verschijningsvorm van één woning aan Terburghtweg 8a in Oisterwijk. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpwijzigingsplan voor zes weken ter inzage gelegd.

Aanleg sportvoorziening Roef! (raadsvoorstel)

Het college heeft ingestemd met het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om vooruitlopend op het formele besluit bij de behandeling van de jaarrekening, akkoord te gaan met de overheveling van een bedrag van € 128.000 voor Roef! voor de aanleg van twee (kunstgras) handbalvelden.