Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 118004Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning: Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen (ontvangstdatum 29-04-2020, dossiernummer 202072423)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. I.v.m. de corona maatregelen is er geen vrije inloop. Voor vragen of inzage kunt u bellen met 14 050 of contact opnemen via het contactformulier.

Groningen, 13 mei 2020