Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2020, 11630Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Borger, Hoofdstraat, het organiseren van de Hunebedloop en de Oekjeugdloop, (verleend 14/01)

Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.

U kunt deze vergunning inzien in het Klantcontactcentrum.

Borger

Hoofdstraat, vergunning verleend voor het organiseren van de Hunebedloop en de Oekjeugdloop op zaterdag 2 mei 2020 van 11.00 uur tot 13.30 uur.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.

Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.