Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2020, 114924VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal (Z-20-070675 toevoeging mandaat 2 aan tabel Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (PG&Z) en Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG))

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op de wens tot het actueel houden van het Mandaat-, volmacht- en machtigingen statuut Stadskanaal 2019;

 

gelet op de wens om het inkopen van de jeugdhulp (in ieder geval) tot en met 2021 te continueren;

 

mede gelet op het door het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (PG&Z) vastgestelde Mandaatbesluit- en volmachtbesluit Inkoop Jeugdwet 2020 - 2021;

 

b e s l u i t e n :

 

 

 

 • A.

  de titel van de tabel te wijzigen door toevoeging van de naam van de gemeenschappelijke regeling, zodat de tabel komt te luiden:

  “Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (PG&Z) en Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)”

 • B.

  mandaat 2 toe te voegen aan de nieuwe tabel Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (PG&Z) en Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG), luidende als volgt:

Nr.

omschrijving onderwerp

mandaatgever

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

2

de uitvoering van de inkooprol in de jeugdhulp en de daarbij bijbehorende beheer- en monitorings-taken

BW/Burg

DB PG&Z

Ondermandaat aan de directeur RIGG volgens het Mandaatbesluit- en volmachtbesluit Inkoop Jeugdwet 2020 – 2021 alsmede de daarin opgenomen kaders

ma

 

V

 • C.

  dit besluit treedt in werking de dag volgend op die van de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 april 2020

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer H.J. Hamster

locoburgemeester