Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 114680Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Noordlangeweg 5-8, Willemstad

wijzigen van het dak van de pluimveestal

24 april 2020

De Braak 10, Zevenbergen

plaatsen van een dakkapel

24 april 2020

Kristallaan 9a, Zevenbergen

realiseren van een Velux dakraamconstructie

26 april 2020

Achterdijk 24, Zevenbergen

wijzigen van de funderingsconstructie

26 april 2020

Fazantweg 3, Klundert

plaatsen van een tijdelijke unit

24 april 2020

1-Februariweg 13, Heijningen

vernieuwen van de entreepui

24 april 2020

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.